PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Konkordato Danışmanlığı ve Başvuru Dosyası – YILDIZLAR BAĞIMSIZ DENETİM VR Y.M.M A.Ş

 

 • Konkordato bir iflas değildir, aksine iflasın önüne geçebilecek stratejik bir hamle, mevcut piyasa koşullarında ödeme güçlüğü çeken borçlu şirketler için mali durumlarını düzeltmeleri için borçlarına karşı kalkan oluşturarak 23 aya kadar süre veren bir uygulamadır.
 • Gerekli belgeler eksiksiz olarak sağlandığında 3 aylık geçici mühlet dönemi mahkeme tarafından derhal başlatılır.
 • Konkordato ilan etmek için borca batık olmak gerekmez. Gelecekte borçlarını ödeyemeyecek duruma geleceği kanısında olmak da yeterlidir.
 • Borçlu, yaşamış olduğu veya yaşayacağını düşündüğü geçici zorlu süreç dolayısıyla ödeyemediği borçlarını yapılandırabilir.
 • Geçici mühlet başlangıcı ile; icra takiplerine tedbir kararı koyulur, haczedilen mallar ticari faaliyetin gerekliliği için önem arz ediyorsa iade edilir.
 • Bu durum alacaklının alacaklarını daha garanti hale getirir. İflas durumunda borçlu şirketin mal varlığı tüm alacaklılara dağıtılır. Dolayısıyla tüm alacakların tahsil edilme ihtimali çok düşüktür.

KONKORDATO İLANI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1.  Ön Proje: Konkordato uygulamasında borçlunun;  borçlarını alacaklılara hangi vade ve ortamda ödeyeceğini, borçlunun bu süreç için uygulayacağı projeyi, faaliyete devam edebilmek, borçlarını ödeyebilmek için atacağı adımları ve benzeri plan ve bilgilendirmeleri içeren konkordato Ön Projesi.
 2.  Borçlunun Mal Varlığını Gösterir Belgeler: Borçlu şirketin bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu gibi dökümanları, bilançoda bulunan mal varlıkları ve borçların dökümü, borçlunun mali durumunu açıklayan diğer bilgi ve belgeler, rayiç değerler ve defter tasdikleri
 3.  Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösteren Liste: Borçların vadelerine, imtiyazlarına, teminatlarına ve risk durumları.
 4. Ön Projedeki Teklif İle İflas Halinde Alacaklıların Eline Geçecebilecek Muhtemel Miktarları Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablolar
 5. Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan, ön projede yer alan teklifin gerçekleşeceğine dair makul güvence veren, TDS’ye (Türkiye Denetim Standartları) göre hazırlanan bağımsız denetim raporu: Ön projede yer alan ödeme planının uygulanabilir olduğuna dair makul güvence veren ve Türkiye Denetim Standartları’na göre hazırlanmış ilgili şirkete ait bağımsız denetim raporu.

HİZMETLER

Danışmanlık ve Dosya Hazırlığı

 • Ön Proje,
 • İyileştirme projesi,
 • Borçlunun mali durumunu açıklayıcı ve diğer tüm belgeler,
 • Oluşturulacak konkordato dosyası,
 • Süreç hakkında bilgilendirme,
 • Konkordato başvurusu öncesi makyajlanmış bilançoların sarih hale getirilmesi,
 • Finansal tabloların rayiç ve gerçeği yansıtır hale getirilmesi,
 • Konkordato müessesesinde alacaklı ve borçlu ile ilgili tüm işlemler,
 • Daha önce hazırlanmış Ön proje revizesi

konularında danışmanlık.

 • Ön projedeki tekliflerin uygulanabilir olduğu tarafımızca tespit edildiği takdirde; makul güvence veren bağımsız denetim raporu.

YILDIZLAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ bünyesinde barındırdığı;

 • Konkordato Komiseri,
 • Konkordato Uzmanları,
 • Yeminli Mali Müşavirler,
 • Bağımsız Baş Denetçiler,
 • İflas Erteleme Kayyumları

ile iş ortaklarına ihtiyaç durumlarında hizmet vermektedir.

Ön Başvuru İçin Bize Ulaşın

 

Mahkeme Maliyeti Hesaplama

Yüksek olmayan tutarlardaki borçlarınız için konkordato talep etmenizi kesinlikle önermeyiz çünkü bu durum bütçenize ek masraf çıkarabilir. Bize ulaşmadan önce lütfen bu durumun bilincinde olunuz. Başvurunun mahkeme yönünden maliyetine yönelik örneği buradan inceleyebilirsiniz.

 

Konkordato ile ilgili başvuruda bulunmak isteyen kurumların Yazılar sayfamıza göz atarak konu hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmasını önemle rica ederiz.

Hakkında

Bilindiği üzere 7101 sayılı kanun ile İflas Erteleme uygulaması kaldırılmış, yerine konkordato uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda nakit akışı açısından sıkıntıya düşen ya da borçlarını ödeyemeyerek konkordato ilan etmek isteyen şirketler; içinde ön projeyi, borçlunun haklılığını ve dürüstlüğünü kanıtlayan  detaylı bir şekilde belirtilmiş diğer önemli mali tabloları, borçlunun sahip olduğu taşınmazlar gibi birçok belgeyi (İcra İflas Kanunu 286. Madde)  bir dosya / belge oluşturmalı ve bu dosyayı Asliye Ticaret Mahkemesine vermelidir.

Asliye Ticaret Mahkemesine teslim edilen dosya içeriğindeki belgelerde sehven yapılan hata, defter kayıtlarının düzensizliği veya yanlış bilgi içeren belge ve benzeri durumlarda mahkeme makamı borçlunun  başvurusunu onaylamayabilir. Ayrıca Asliye Ticaret Mahkeme makamına sunulan belgelere göre Asliye Ticaret Mahkeme Heyeti; yaptığı proje incelemeleri sonucu borçlunun  konkordato ilan edildiği takdirde bile borçlarını ödeyemeyeceği kanısına vararak borçlunun başvurusunu onaylamayabilir. 

Belirtilen sebeplerden dolayı başvuru dosyası muhasebe defter kayıtlarındaki tüm hesaplar detaylıca incelenerek (gerekli durumlarda kanuni sınırlar dahilinde müdahale edilerek) ve dürüst, tutarlı ve uygulanabilir bir proje hazırlanarak yapılmalıdır. Ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu mevcut piyasa şartları düşünüldüğünde başvuruda bulunacak borçlu şirketin kimliğinin gizliliğinin korunması da önemli bir husustur. Aksi takdirde, borçlunun durumundan haberdar olan karşılıklı iş yaptığı diğer şirketler, ücretlerini alamamak kaygısıyla iş yapmaktan vazgeçebilir. Bu durum borçlu şirketin işlerini mevcut durumundan daha kötü bir hale sokabilir. Tüm bu sebeplerden dolayı dosya hazırlamak, titizlikle yapılması gereken ve bu başvurusu dosyasının onayı ile süreç başladığında borçlu şirketin durumunu düzeltmesine vesile olabilecek önemli bir çalışmadır.

 

KONKORDATO ANA SAYFASI

 

Makaleler hakkında tarafımıza telefon ve e-mail üzerinden ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

İletişim:

Samsun Şube: 0 (362) 435 44 58 

İstanbul Şube: 0 (212) 397 55 52

GSM: 0 (507) 3005915

E-mail: info@yildizlarbagimsizdenetimymm.com

 

Keywords: İnşaat gıda sanayi ticaret restaurant tekstil ulaşım turizm nakliye ithalat ihracat bilişim endüstri yapı üretim